Colorfood

10 July, 2017

אתמול הוצגו הצילומים שהוכנו במסגרת הפרויקט המשותף של דן לב וחמת — Colorfood, אז אני כבר יכולה לשתף אתכם במה שהכנתי ביחד עם אדריכל מורן פלמוני. מורן בחר בצבע החרדל הנפלא כנושא העבודה, וזאת התוצאה. משטח חמר שחור, זרעי חרדל ומשחת חרדל וגם קצת מלח ים, מדמים את מה שאחרי הסחף. ובמרכז, פרח אחד מיוחד שהשיג לנו מושיקו אליהו מחנות הפרחים המקסימה של הדליקטסן. הצילומים הופיעו בהמשך במגזין ״שמנת״, מבית הארץ.