Now Artist Wall No 3: Anna Tabellini

Free

When
March 10th—May 12th


Artist Wall No 3
 

Anna Tabellini

Urban Texture

12/05/23 — 10/03/23

עבודותיה של אנה טאבליני, אדריכלית ואמנית עוסקות בנוף אורבני. נוף טקסטוראלי. פרטים. שכבות. מבט מקרוב. הדימויים שאנה יוצרת בהשראת קירות בנייני העיר אותה היא חורשת ברגליה, יוצרים נוף שנדמה כמרחב עירוני ממבט על. המבט של אנה, שנולדה באיטליה והוכשרה באירופה הוא מבט אוהב וחומל. סיפורה של עיר שעברה תהפוכות אין ספור שהותירו את חותמם על קירותיה. אתם מוזמנים לקרוא עוד כאן