Now Artist Wall No 4: Shai Ignatz

Free

When
May 18th—August 31st

השנה הסטודיו משתתף באירוע בתים מבפנים בתל אביב. כשקיבלתי את ההודעה המשמחת מעיריית תל אביב מייד חשבתי על קיר האמן שבדיוק אמור להחליף תצוגה. הדימויים הראשונים שצפו בדמיוני היו דימויים מסדרות שצילם שי איגנץ. במוקד עשייתו של איגנץ עומדים דיוקנאות. כך הכרנו. לפני שנים רכשתי מאיגנץ צילום פורטרט נשי מרהיב. שנים שהצילום תלוי בכניסה לביתי והאהבה ביני לבינו, רק מתעצמת. זכיתי שההכרות עם איגנץ צמחה לחברות. חברות אותה אני ״מנצלת״ מעת לעת לרתום את איגנץ להרפתקאות. כך היה בסדנה המשותפת שערכנו ״דייט עם פורטרט״, וכך עכשיו כשאיגנץ נעתר למשאלתי להציב מספר עבודות שלו בסטודיו.

איגנץ מצלם דיוקנאות של אנשים, הנבדלים זה מזה בגילם, במוצאם, במגדרם ובמיקומם הגיאוגרפי.הוא חושף את פגעי הזמן בפניהם ובגופם, מציג אותם במערומיהם הפיזיים והנפשיים, כשהמצלמה משמשת עבורו סיבה למפגש ואמצעי מגן גם יחד. רוב המושאים מצולמים בבתיהם. איגנץ אינו מביים את הסיטואציה מראש ואינו יודע מה יהיה טבעו של המפגש הצילומי.הוא מצלם צילום ישיר, באור יום, ולוכד רגע אנושי היולי. זהו צילום שבבסיסו יחסי צלם-מצולם, המתקיימים במקום נתון ובזמן נתון;צילום המודע לכוחו של המבט ומהווה כלי לנקיטת עמדה בעולם.״ (טניה כהן עוזיאלי, מנכ״לית מוזיאון תל אביב, פתח דבר ל״שאול״).

הבחירה מתוך גוף העבודות הנרחב של איגנץ הייתה קשה ביותר. העבודות שנבחרו הן הצצה למרחב הביתי ואינטימי של המצולמים וגם הצצה לעבודתו של איגנץ. ניתן יהיה לרכוש בחנות הסטודיו את ״שאול״ , ספר מקיף על עבודותיו של איגנץ שיצא לאור עם פתיחת תערוכת היחיד המקיפה שלו “גולדי” במוזיאון תל אביב לאמנות בשנת  2022. 

איגנץ נמנה על אמני פלטפורמת פראסייט.