Table Placement

95

Variations

פלייסמנט לשולחן עשוי מ

מיוצר ביחד עם

ההדפסים הייחודים המופיעים על הפלייסמנטים הם צילומי תקריב של הגלזורות הייחודיות שלנו.

הפלייסמנטים משדרגים עריכה של כל שולחן, שומרים עליו, ומדברים באותה שפה של הכלים.